คำขวัญอำเภอบึงนาราง : บึงนารางงามสม น้ำยมอุดมดี ผ้าทอหลากสี รสดีกล้วยไข่ ผลใหญ่ฝรั่งแป้น ดินแดนหลวงพ่อสุโข

นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง
เกษตรอำเภอบึงนาราง

สำนักงาน
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลการแบ่งพื้นที่การเกษตร
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
MRCF
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
เกษตรกรในดวงใจผู้ว่าฯ
รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ (DM)
การจัดการความรู้ (KM)

อำเภอเมืองพิจิตร
อำเภอบางมูลนาก
อำเภอโพทะเล
อำเภอสามง่าม
อำเภอตะพานหิน
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอวังทรายพูน
อำเภอสากเหล็ก
อำเภอทับคล้อ
อำเภอบึงนาราง
อำเภอวชิรบารมี
อำเภอดงเจริญ

จังหวัดพิจิตร


AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 2 มีนาคม 2557
ปรับปรุงข้อมูล
4 มกราคม 2558

แผนที่จังหวัดพิจิตร
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรอำเภอบึงนาราง

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนารางจัดอบรมเกษตรกร
เรื่องการลดต้นทุนการผลิต เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 57

....อ่านต่อ.... 9 สิงหาคม 57
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านโป่งวังเเดง ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ...อ่านต่อ... 18 ก.ค. 57
นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง เกษตรอำเภอบึงนารางร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูก
ต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
** สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในโครงการมะนาววงบ่อซีเมนต์ ณ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง โดยมีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 153 คน
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร เตือนพี่น้องเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 2
อ่านข่าวย้อนหลังคลิ๊ก...

การบังคับมะนาวออกนอกฤดู