ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม 2562

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม…
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัส…
Read more