Author Archive: phc_bueng

เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30 พ.ย 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม 2562

download ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหม…
Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม 2562

ไฟล์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัด…
Read more