ประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ในพื้นที่การเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ในพื้นที่การเกษตร โดยสามารถแจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทางการเกษตร ผ่านทางผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล หรือทางเฟสบุคสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนารางได้โดยตรง