ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม 2562

http://buengnarang.phichit.doae.go.th/wp-content/uploads/2019/03/13.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

http://buengnarang.phichit.doae.go.th/wp-content/uploads/2019/03/13_0001.pdf