การปกครองส่วนภูมิภาค

  •  ห้วยแก้ว              (Huai Kaeo)               8 หมู่บ้าน
  • โพธิ์ไทรงาม       (Pho Sai Ngam)          9 หมู่บ้าน
  • แหลมรัง              (Laem Rang)             14 หมู่บ้าน
  • บางลาย               (Bang Lai)                10 หมู่บ้าน
  • บึงนาราง             (Bueng Na Rang)     10 หมู่บ้าน